Ini Doa Tolak Bala agar Terhindar dari Musibah dan Bencana Alam

  Dalam Islam, menolak bala dapat dilakukan dengan memanjatkan doa tolak bala agar terhindar dari bencana alam dan musibah serta diampuni segala dosa dan diberikan perlindungan serta keselamatan oleh Allah SWT.

Doa tolak bala merupakan bacaan doa yang dilafalkan untuk berlindung dari malapetaka, kemalangan, musibah dan bencana alam. Selain bacaan doa tolak bala, sebaiknya disertai dengan tawakal atau berserah diri kepada Allah SWT.

Karena hanya atas izin Allah SWT, segala musibah dan bencana alam bisa dihindari. Berdoa memohon perlindungan Allah SWT juga dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam riwayat hadis Bukhari berikut ini.


"Berlindunglah kalian kepada Allah dari kerasnya musibah, turunnya kesengsaraan yang terus menerus, buruknya qada serta kesenangan musuh atas musibah yang menimpa kalian." (HR. Bukhari)

Doa Tolak Bala Memohon Keselamatan dan Perlindungan

Bacalah doa tolak bala selepas salat wajib sebagai permohonan akan keselamatan, perlindungan dan jalan keluar dari musibah yang tengah dialami. Berikut Indozone rangkum doa tolak bala yang bisa kamu panjatkan.

Doa Tolak Bala

doa tolak bala
Doa Tolak Bala (Photo/Freepik/zurijeta)

Allaahumma inna nasta'iinuka wa nastaghfiruka, wa nastahdiika wa nu'minu bik wa natawakkalu 'alaik, wa nutsnii alaikal khaira kullahu nasykuruka wa laa nakfuruk, wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. 

Allaahumma iyyaaka na'budu, wa laka nushallii wa nasjud, wa ilaika nas'aa wa nahfid, narjuu rahmataka wa nakhsyaa adzaabak, inna adzaabakal jidda bil kuffaari mulhaq. 

Allahumadfa 'annal balaa a wal wabaa a, wal fakhsyaa a wasyadaaida wal Fitriana wal mihana mas dhoharo wamaa bathon 'an bilaadina indonesia wa saaairil buldani yaa rabbal 'alamiin. Washolallahu 'ala sayyidina muhammdin nabiyyil ummiyi wa 'ala aliihi washohbihi wa sallim.

Artinya:

"Ya Tuhan kami, kami memohon bantuanMu, meminta ampunanMu, mengharap petunjukMu, beriman kepadaMu, bertawakal kepadaMu, memujiMu, bersyukur dan tidak mengingkari atas semua kebaikanMu, dan kami menarik diri serta meninggalkan mereka yang mendurhakaiMu.

Ya Tuhan kami, hanya Kau yang kami sembah, hanya kepadaMu kami salat dan bersujud, hanya kepadaMu kami berjalan dan berlari. Kami mengaharapkan rahmatMu. Kami takut pada siksaMu karena siksaMu yang keras itu akan menimpa orang-orang kafir.

Ya Allah hindarkanlah kami dari bencana, bala', malapetaka, kekejian, kemungkaran, silang sengketa, serta kekejaman dan peperangan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi di negeri kami khususnya dan negeri-negeri kaum muslimin pada umumnya. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Doa Memohon Keselamatan

doa tolak bala
Doa Tolak Bala (Photo/Freepik/odua)

Allaahummaftah lanaa abwaabal khair, wa abwaabal barakah, wa abwaaban ni'mah, wa abwaabar rizqi, wa abwaabal quwwah, wa abwaabas shihhah, wa abswaabas salaamah, wa wa asbwaabal 'aafiyah, wa abwaabal jannah. 

Allaahumma 'aafinaa min kulli balaa'id duniyaa wa 'adzaabil aakhirah, washrif 'anna bi haqqil Qur'aanil 'azhiim wa nabiiyikal kariim syarrad duniyaa wa 'adzaabal aakhirah. Ghafarallaahu lanaa wa lahum bi rahmatika yaa arhamar raahimiin. Subhaana rabbika rabbil 'izzati 'an maa yashifuun, wa salaamun 'alal mursalin, walhamdulillaahi rabbil 'aalamiin.

Artinya:

"Ya Allah, bukalah bagi kami pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu kenikmatan, pintu rezeki, pintu kekuatan, pintu kesehatan, pintu keselamatan, pintu afiyah, dan pintu surga. 

Ya Allah, jauhkan kami dari semua ujian dunia dan siksa akhirat. Palingkan kami dari keburukan dunia dan siksa akhirat dengan hak Alquran yang agung dan derajat nabiMu yang pemurah. Semoga Allah mengampuni kami dan mereka. Wahai, Tuhan Yang Maha Pengasih, Tuhan Maha Suci, Tuhan Maha Agung dari segala yang mereka sifatkan. Semoga salam tercurah kepada para Rasul. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam."

Doa Meminta Jalan Keluar dari Musibah

doa tolak bala
Doa Tolak Bala (Photo/Freepik/towfiqu999)

Allahumma bihaqqil faatihati wa sirril faatihati yaa faarijal hammi wa yaa kaasifal ghammi yaa man li'ibaadihii yaghfiru wa yarhamu yaa daafihal balaa i yallaahu wa yaa daa fihal balaa i yaa rahmaanu wa yaa daafi’al balaa i yaa rahiim.

Artinya:

"Ya Allah dengan hakikat Al Fatihah dan rahasia yang ada dalam Al Fatihah, wahai pemberi jalan keluar, wahai pembuka atas kegelisahan, wahai Tuhan yang kepada hambaNya mengampuni dan menyayangi. Wahai penolak bala ya Allah wahai pengasih, wahai penolak bala ya Allah wahai Maha Penyayang."

Doa Perlidungan dari Bencana

doa tolak bala
Doa Tolak Bala (Photo/Freepik/h9images)

Allahummadfa' 'annal ghalaa'a wal wabaa'a wal fahsyaa'a wal munkara was suyuufal mukhtalifata wasy syadaa'ida wal mihana maadhahara minhaa wa maabaathana. Mim balaadinaa khaassataw wa min buldaanil muslimiina 'aammatan. Innaka 'alaa kulli syai'in qadiir.

Artinya:

"Ya Allah, hindarkanlah kami dari kekurangan pangan, cobaan hidup, penyakit-penyakit, wabah, perbuatan-perbuatan keji dan munkar, ancaman-ancaman yang beraneka ragam, paceklik-paceklik dan segala ujian, yang lahir maupun batin dari negeri kami ini pada khususnya dan dari seluruh negeri kaum muslimin pada umumnya, karena sesungguhnya Engkaulah yang menguasai segala sesuatu."

Itulah doa tolak bala beserta doa memohon keselamatan, doa perlindungan dari bencana dan doa meminta jalan keluar saat musibah menghadang. Semoga bermanfaat!